VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Zřizovatel:
Zaměření:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Kategorie:
Text:
Typ:
Text:

Na které fakulty se dostanete bez přijímaček?

Články - na které vš se dostanete bez přijímaček

Aktualizace o 2. kola, posunuté termíny přihlášek a zrušené přijímací zkoušky kvůli COVID-19 - informace doporučujeme ověřit na stránkách fakult. Našli jste školu, která v našem přehledu chybí? Napište nám na info@kampomaturite.cz a informace doplníme - děkujeme!

V našem přehledu najdete ty fakulty, kde se alespoň na 1 program či obor můžete dostat bez přijímací zkoušky. Na mnoha dalších oborech vám navíc přijímací zkoušky prominou - stačí mít určitý studijní průměr, absolvovat příslušný počet let vybraný předmět, vykázat účast v olympiádě nebo soutěži z daného předmětu.

Doporučit známému
Diskuze ke článku: příspěvků 4, poslední 25.7.2011 10:11 - Komentovat.

Které fakulty veřejných vysokých škol přijímají alespoň na 1 program/obor bez přijímaček

 

  Příjem přihlášek
Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz    
Fakulta lesnická a dřevařská, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Fakulta životního prostředí. Kvůli COVID-19 PZ zrušeny i pro PEF (informace z 29. 4., prihlášky do 31. 3. 2020) a TF (informace z 14. 5. 2020, 2. kolo do 24. 7. 2020) 31. 3. 2020, FLD 17. 4. 2020 prodlouženo do 4. 5. 2020, 2. kolo 21. 6. 2020, FAPPZ prodloužení termínu v 1. kole do 17. 4. 2020, specializace Faremní hospodaření a 2. kolo 31. 8. 2020, FŽP 2. kolo 30. 6. 2020, TF 2. kolo 24. 7. 2020. FŽP 31. 3. 2021
České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz  
Fakulta dopravní (uchazeči o studium v Děčíně, uchazeči, kteří konali státní maturitu - mimo obor PP), Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (původně pouze Děčín, kvůli COVID-19 PZ zrušeny i pro Prahu), kvůli COVID-19 PZ zrušeny i pro Fakultu stavební (informace z 12. 5., 2. kolo do 31. 7. 2020) a Fakultu strojní (2. kolo do odvolání, nejpozději do 4. 9. 2020) FD 31. 3. 2020, 2. kolo Praha 7. 8., Děčín 25. 8. 2020, FJFI 30. 4. 2020, 2. kolo 7. 9. 2020, FSTAV 2. kolo 31. 7. 2020, FS 2. kolo do odvolání, nejpozději do 4. 9. 2020
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz    
Pedagogická fakulta, Přírodovědecká fakulta (podmínka absolvování příslušných předmětů na SŠ), Ekonomická fakulta, Fakulta rybářství a ochrany vod, Zemědělská fakulta, Teologická fakulta (program Filozofie), Filozofická fakulta (splnění studijních průměrů). Kvůli COVID-19 přijetí bez PZ i na ostatní obory TF (informace z 6. 5.) a na obory ZSF mimo Fyzioterapie (informace z 15. 5., příjem přihlášek do 17. 4.)

PDF 31. 3. 2021. Předchozí AR: PDF 15. 3. 2020, FROV, PŘF, TF, ZF 31. 3. 2020, TF prodlouženo do 15. 4. 2020, 2. kolo 15. 8. 2020, EF 30. 4. 2020 prodlouženo do 15. 5. 2020, 2. kolo 17. 7. 2020, FF prodlouženo do 30. 4. 2020, PŘF prodlouženo do 30. 4. a pak do 15. 5. 2020, 2. kolo 17. 8. 2020, FROV 2. kolo 2. 8. 2020, ZF 2. kolo 15. 8. 2020

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz  
Agronomická fakulta, Lesnická a dřevařská fakulta, Zahradnická fakulta

AF, LDF 31. 3. 2021. Předchozí AR: 31. 3. 2020, AF prodloužení termínu do 15. 4. a znovu do 30. 4. 2020, 2. kolo 24. 8. 2020, LDF a ZF prodloužení do 30. 4. 2020, ZF 2. kolo 30. 7. 2020, LDF 2. kolo 25. 8. 2020

Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz  
Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta FF 15. 3. 2021. Předchozí AR: 15. 3. 2020, PŘF 2. kolo 30. 6. 2020, FF 2. kolo 16. 8. 2020.
Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Matematický ústav v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, Fyzikální ústav v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě (Edukační péče o seniory)

OPF 28. 2. 2021, MÚ 31. 3. 2021. Předchozí AR: MÚ 31. 3., 2. kolo 31. 8. 2020, FVP prodloužení termínu pro 1. kolo do 31. 5. 2020, FPF prodloužení termínu pro 1. kolo do 31. 5. 2020, 2. kolo 22. 7. 2020, 3. kolo 31. 8. 2020, FÚ 31. 8. 2020.

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz  
Ekonomická fakulta, Fakulta strojní, Fakulta textilní, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Fakulta zdravotnických studií

EF, FS, FT 31. 3. 2021. Předchozí AR: FS 31. 3. 2020, FPHP 30. 4. 2020, FZS 25. 5. 2020, 2. kolo 3. 9. 2020, FS 2. kolo 31. 8. 2020, FPHP 2. kolo CHSZNV 14. 8. 2020.

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz  
Pedagogická fakulta (Základy techniky se zaměřením na vzdělávání), Přírodovědecká fakulta (Finanční a pojistná matematika, Matematika se zaměřením na vzdělávání), kvůli COVID-19 přijetí bez PZ i na FIM (informace z 15. 5., přihlášky do 31. 3., 2. kolo AI a IM 9. 8.) PF (informace na stránkách fakulty, 2. kolo přihlášek do 7. 8.) a FF (informace z 4. 5., přihlášky do 20. 4.)

29. 2. 2020, prodloužení termínu do 20. 4. 2020, PF 2. kolo 7. 8. 2020, FIM 2. kolo AI a IM 9. 8. 2020, PŘF 2. kolo pro kombinaci s VV 7. 8., ostatní kombinace 16. 8. 2020

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz  
Fakulta strojního inženýrství, Fakulta životního prostředí, Přírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta zdravotnických studií, kvůli COVID-19 přijetí bez PZ i na Fakultu sociálně ekonomickou a Filozofickou fakultu

FZS 27. 3. 2020, PDF, PŘF 31. 3. 2020, FSI 30. 4. 2020, prodlouženo do 15. 5., 2. kolo 14. 9. 2020, FŽP 31. 5. 2020, nově akreditovaný program OŽP do 21. 8. 2020, FF prodloužení termínu 1. kolo 30. 4. 2020, FSE prodloužení termínu do 31. 5. 2020, nově akreditovaný program SPSP do 31. 7. 2020, FZS 2. kolo 17. 8., 3. kolo 12. 9. 2020

Univerzita Karlova  www.cuni.cz  
Přírodovědecká fakulta (Geologie, Geotechnologie a Hospodaření s přírodními zdroji, 15. 5. rozšířeno o další programy viz zde), Husitská teologická fakulta (programy FKŽKT, HT, J, NZSVZV, SCHP), kvůli COVID-19 přijetí bez přijímaček i na 3. LF Bc. obory (informace z 9. 5.), 2. LF Bc. PO a VO (informace z 15. 5.), FHS (informace z 13. 5., přihlášky do 31. 3.), LFHK (informace z 13. 5., přihlášky do 29. 2.), MFF (informace z 30. 4., přihlášky do 31. 3.), FarmF (informace z 20. 5., přihlášky do 29. 2.)

29. 2. 2020, HTF 2. kolo 31. 7. 2020

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz   
Přírodovědecká fakulta (vybrané programy, nepřekročí-li počet uchazečů kapacitní možnosti oboru), kvůli COVID-19 přijetí bez přijímaček i na některé obory Filozofické fakulty (informace z 18. 4.) 15. 3. 2020, PŘF 2. kolo 11. 7. 2020
Univerzita Pardubice www.upce.cz  
Dopravní fakulta Jana Pernera, Fakulta ekonomicko-správní, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta chemicko-technologická, Fakulta filozofická

FES, FEI, FCHT 31. 3. 2021, FF 30. 4. 2021, DFJP 31. 5. 2021

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz    
Fakulta aplikované informatiky, Fakulta humanitních studií (Učitelství pro 1. stupeň ZŠ), Fakulta logistiky a krizového řízení, Fakulta technologická, Fakulta managementu a ekonomiky

FAI 31. 3. 2021, FLKŘ 30. 4. 2021, FAME 1. kolo 30. 4., 2. kolo 15. 7. 2021, FT 15. 9. 2021. Předchozí AR: FT 31. 3. 2020, FAI, FHS 30. 4. 2020, FT 2. kolo 15. 9. 2020,  FAI 2. kolo 6. 9. 2020

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz  
Hornicko-geologická fakulta, Fakulta materiálově–technologická, Fakulta stavební, Fakulta strojní, kvůli COVID-19 zrušeny přijímací zkoušky ve všech kolech i na Fakultu bezpečnostního inženýrství, v 1. a 2. kole i pro Fakultu elektrotechniky a informatiky

FAST, HGF 31. 3. 2021. Předchozí AR: FMT 31. 3. 2020, 2. kolo 1. 8. 2020, 3. kolo 11. 9. 2020, FSTAV 1. kolo 31. 3., 2. kolo 13. 7., 3. kolo 7. 9. 2020, FS 1. kolo 31. 3., 2. kolo 2. 8., 3. kolo 13. 9. 2020, FBI 2. kolo 31. 7., 3. kolo 31. 8. 2020, HGF 2. kolo 31. 8. 2020, FEI 2. kolo 30. 6.,

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz

 
Fakulta podnikohospodářská PZ zrušena kvůli COVID-19, podání přihlášek do 30. 4. 2020, přijetí na základě průměru ze SŠ  
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz  
všechny fakulty 31. 3. 2021
Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz 11. 5., 2. kolo 21. 7., 3. kolo 18. 8. 2020
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích www.vstecb.cz 30. 4. 2021
Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz  
Fakulta strojního inženýrství (PZ 30. 4. zrušena kvůli COVID-19), Fakulta podnikatelská (zrušeno 11. 5., podání přihlášek ale bylo do 31. 3.), Fakulta stavební (PZ zrušena kvůli COVID-19), Fakulta chemická FCH 31. 3. 2021. Předchozí AR: FSI 2. kolo 14. 8. 2020, FSTAV 2. kolo 15. 7. 2020
Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  
Fakulta elektrotechnická, Fakulta strojní, Fakulta ekonomická FEL 15. 4. 2021. Předchozí AR: FEK 31. 3. 2020, 2. kolo 31. 7. 2020, FST 15. 4. 2020, FST 2. kolo 5. 8. 2020
   

Pouze bakalářské nebo tzv. "dlouhé" magisterské obory a programy v ČJ, data pro rok 2020 a 2021

Zdroje: stránky jednotlivých fakult, převzato z www.VysokeSkoly.com

 

Mohlo by vás zajímat:

Status studenta - jak je to po maturitě nebo když se nedostanete na VŠ? Čtěte zde.

2. kola přijímacích zkoušek na veřejné vysoké školy

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí podat odvolání.

Všechna 2. kola přijímacích zkoušek najdete v článku zde.

2.7.2020


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Informace

Stáhněte si aplikaci Adresář škol

 

Užitečné informace

    Zasílání novinek

    Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

    Doporučit známému
    E-booky
    Chci se připravit